top of page
ANASAYFA
SERVICES

HİZMETLERİMİZ

Planlama alanının tüm ölçeklerinde çevresel, kültürel ve tarihi değerleri göz önünde bulundurarak yaşam standartları yüksek, sürdürülebilir fiziki mekanlar oluşturma vizyonuyla hizmet vermekteyiz.

Aynı zamanda ÇED Yeterlilik Belgesi sahibi olan DE PLANLAMA olarak, Planlama, ÇED, Kamulaştırma, İmar Uygulaması vb teknik hizmetlerin yürütülmesinde, farklı uzmanlık alanlarımız ve 19 yıllık deneyimimizle çözüm sağlayıcınız olmaktayız.

İnşaat planı
PLANLAMA HİZMETLERİ
  • Bölgesel ve Stratejik Planlar

  • Çevre Düzeni Planları

  • Nazım İmar Planları

  • Uygulama İmar Planları

  • Revizyon İmar Planları

  • Koruma Amaçlı İmar Planları

  • Plan Tadilatları

  • Plan yapım ve onay sürecinin takibi

  • Plan yapımı için gerekli her türlü arazi ve analitik çalışmaları

   Kapsamında planlama hizmetleri                 verilmektedir.

Kentsel planlama
İMAR UYGULAMASI

Mevcut imar planı koşulları ve yürürlükteki mevzuatlar kapsamında imar uygulaması yapılması hizmeti verilmektedir.

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED)

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında yer alan tüm faaliyetler ile yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretim tesisleri ( RES, GES, HES, JES, BES ) için, çevresel ve sosyal etkilerinin belirlenmesi amacıyla, bilimsel esaslara dayalı ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası, Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) Raporu ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), Uluslararası Finans Örgütü (IFC/WB) standartları ve Ekvator Prensipleri kapsamında uluslararası mevzuatlara göre ESIA (Environmental and Social Impact Assessment) Raporu hazırlanması hizmetleri verilmektedir.

HALİHAZIR HARİTA
ALIMI VE ONAYI

İmar planlarına altlık oluşturacak onaylı halinde halihazır harita elde edilmesi işlemleri ve inşaat projelerine altlık oluşturmak üzere arazi alımı yapılması işleri şirketimiz tarafından   gerçekleştirilmektedir.

Bir Touch Pad Veri
ARAZİ GELİŞTİRME VE YER SEÇİM DANIŞMANLIĞI

Arazilerin, fiziki, ekonomik, sosyolojik ve mevzuatsal olarak incelenmesi sonucunda en uygun arazi kullanım kararının verilmesi, planlanması, projelendirilmesi ve uygulanması süreçlerinin tamamı, şirketimiz bünyesinde yürütülmektedir. Aynı zamanda tüm bu yatırım süreçlerinin ekonomik, teknik ve hukuki açıdan değerlendirilmesi kapsamında süreç yönetimi hizmeti de verilmektedir.

HAKKIMIZDA

HAKKIMIZDA

2000 yılından bu yana planlama, arazi geliştirme ve yer seçim danışmanlığı ile süreç yönetimi alanında hizmet veren firmamız, deneyimli kadrosuyla 2006 yılından beri ÇED Yönetmeliği çerçevesinde Proje Tanıtım Dosyası ve ÇED Raporu hazırlanması  konularında da hizmet vermektedir.

DE PLANLAMA, kültürel, sosyal ve çevreye duyarlı projelerde yer almayı ve planlama mevzuatları kapsamında sürdürülebilir kentsel yaşamın desteklenmesini amaç edinmiştir.

YILLIK
TECRÜBE

21

134

BİTEN
PROJELER

35

DEVAM EDEN
PROJELER
bottom of page